28. 08. 2020


Avastuskeskuse keskkonnaharidusprogramme tunnustati kvaliteedimärgisega

Energia avastuskeskuse 9 keskkonnahariduslikku programmi, mis kvaliteedihindamisele esitati, said tunnustuse – Eesti Keskkonnahariduse Ühingu kvaliteedimärgise “Läbimõeldud programm”, mida sümboliseerib murakas. Kvaliteedimärgis kehtib kolm aastat.

“Energia avastuskeskus on üks Eesti kolmekümnest keskkonnahariduse pakkujast, kelle programmidele on omistatud märgis „Läbimõeldud programm“. Märgis tähistab õppekavakohaseid programme, mis vastavad keskkonnahariduse spetsialistide koostöös välja pakutud kvaliteedikriteeriumidele. Sealjuures on oluline, et programm aitaks kujundada osavõtjate väärtushinnanguid ja mõjutaks nende keskkonnateadlikkust. Sellise märgisega programme võib õpetaja oma õpilastega julgesti külastada,” sõnas EKHÜ kvaliteedisüsteemi projektijuht Anne Kivinukk.

“Läbimõeldud programmi” kvaliteedimärgise said kõik kvaliteedihindamisele esitatud Energia avastuskeskuse haridusprogrammid:

Märgist annab välja Eesti Keskkonnahariduse Ühing (EKHÜ). Tutvu märgise andmise tingimustega kodulehel.

Keskkonnaharidus. Programm. Murakas