“Keskkonnataju” on interaktiivne avastusmäng, mille käigus õpilased tutvuvad erinevate loodusnähtuste, keskkondade ja nende tajumisega. Programm toimub avastuskeskuse ekspositsiooni keskel ja mängu jooksul ilmneb ka võistluslikke elemente.

Õpilased saavad kasutada avastuskeskuse tahvelarvuteid, iseseisvalt uurida helidele, optikale ja maailmaruumile pühendatud ekspositsiooni ning lahendada ülesandeid. Mängus osaletakse rühmadena, mistõttu on see hea võimalus arendada meeskonnatööd, aga ka digitaalset kirjaoskust.

Mängus käsitletavad teemad tegelevad inimese ja teda ümbritseva ruumiga laiemalt, sealhulgas võrreldakse inimese meeli teiste elusolenditega ning uuritakse, teiste liikide kohastumusi lähtuvalt nende elukeskkonnast ja eluviisist.

Programm toetab eelkõige põhikooli II astme loodusõpetuse teemasid „Maailmaruum”, „Maa”, „Elu mitmekesisus Maal”, „Inimene”, „Õhk”, aga ka õppekava läbivaid teemasid: „Keskkond ja jätkusuutlik areng”, „Tervis ja ohutus”.

Märksõnad: looduskeskkond, tehiskeskkond, kohastumused, ilmastikunähtused, atmosfäär

  • 13 EUR / osaleja kehtib kooligruppidele alates 10 inimesest.
  • Õpitoa piletihind juba sisaldab keskuse sissepääsupileti hinda.
  • Loe õppeprogrammi pikemat kirjeldust siit