fbpx

Projektid

Energia avastuskeskus on Euroopa Liidu projektides osalenud alates 2001. aastast. Sellel lehel pakume ülevaadet möödunud ja kestvatest koostööprojektidest.

Märkus: koostööprojektides on Energia avastuskeskus märgitud juriidilise nimega SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus.

20212022: ESERO Eesti projekt

ESERO Eesti (tegevusi koordineerib TÜ Tartu Observatoorium) on Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) hariduskontorite võrgustiku liige. ESERO Eesti ja kohalike partnerite, sh Energia avastuskeskuse, eesmärk on suurendada huvi loodus- ja täppisteaduste vastu kosmosevaldkonna populariseerimise teel. Energia avastuskeskus panustab ESA loodud materjalide mugandamisse ning kosmoseteemade tutvustamisele külastajatele.

2019–2022: SEAS

SEAS (Science Education for Action and Engagement towards Sustainability) projekti eesmärk on uurida avatud koolikogukondade toimimist keskkonna ja jätkusuutlikkuse teemadel kuues Euroopa riigis (sh Eestis), koguda kokku parimad praktikad, arendada koolikogukondade toetamise raamistikku ja toimimist.

Projekti üldkoordinaator on Oslo Ülikool. Energia Avastuskeskus on konsortsiumi liige ja projekti kommunikatsioonitegevuste koordineerimise juhtpartner. Lisainfo SEASi kohta projekti kodulehel ning projekti brošüür (inglise keeles).

SEAS sai rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogrammist Horisont 2020 (lepingu nr 824522).

 

2018–2021: ODYSSEY

ODYSSEY (Oxford Debates for Youths in Science Education) projekti eesmärk on innustada 13–18-aastaseid õpilasi pidama debatti teadusteemadel, seejuures õppides põhjendama oma seisukohti faktidega. Projektiga loodetakse panustada õpilaste teadusliku kirjaoskuse taseme tõstmisse ja debati kui õpimeetodi juurutamisse.

Projekti konsortsiumi eesotsas on Poola Teaduste Akadeemia Geofüüsika Instituut, ja liikmed on Serbia Teaduse Edendamise Keskus, Kreeka Retoorika-ja Kommunikatsiooniuuringute Instituut ja Energia Avastuskeskus. ODYSSEY sai rahastuse Erasmus+ programmist. Lisainfo ODYSSEY kohta

2014–2017: PARRISE

PARRISE (Promoting Attainment of Responsible Research and Innovation in Science Education) projekti eesmärk oli tutvustada vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni kontseptsiooni põhi- ja keskkooli tasemel. Projekti kestel korraldas Energia Avastuskeskus Eestis vastavateemalisi õpetajakoolitusi.

Projekti konsortsiumi juhtis Hollandi Utrechti Ülikool ja konsortsiumi kuulus 18 instutsiooni 11 riigist. PARRISE projekti rahastati Euroopa Liidu teaduse 7. raamprogrammist (kestis aastatel 2007–2013). Lisainfo PARRISE kohta

2013–2015: Open Learning

Projekti “Teaching and learning in an open, informal learning environment” raames töötas Tallinna Ülikool koostöös Energia Avastuskeskuse ning partneritega Läti Ülikoolist, Helsingi Ülikoolist ning Läti teaduskeskusest ZINOO välja õppeaine “Kogemusõpe avatud õpikeskkonnas”. Kursus oli suunatud eelkõige loodusteaduste, füüsika- ja keemia- ning matemaatikaõpetajaks õppijatele, aga ka klassiõpetajatele.

Projekti rahastati Põhjamaade Ministrite Nõukogu programmist Nordplus Higher EducationLisainfo Open Learningu kohta

2011–2015: BIOPROM

BIOPROMi projekti eesmärgiks oli koondada kokku eri kogemusi ja oskusteavet, et populariseerida biomajanduse teemasid eri regioonides. Projekti käigus lõi Energia Avastuskeskus koos nelja Euroopa teaduskeskusega taastuvate energiaallikate teemalise rändnäituse.

Projekti juhtis Austria konsultatsioonifirma rtd services ja konsortsiumi kuulus kaheksa partnerit (teaduskeskused, muuseumid, akadeemilised partnerid ja teised sidusorganisatsioonid) viiest riigist. BIOPROMi projekti rahastati Euroopa Liidu teaduse 7. raamprogrammist (kestis aastatel 2007–2013). Lisainfo BIOPROMi kohta

2010–2012: Discover Natural Phenomena!

Projekti “Discover Natural Phenomena!” eesmärk oli uurida, kuidas toimub koolilaste õpiprotsess ja kuidas areneb loodusteaduste mõistmine selleks eraldi loodud teadusnäituse ja teadusteatri abil.

Projekti juhtis Energia Avastuskeskus, partneriteks olid Riia teaduskeskus Tehnoannas Pagrabi ja Helsingi Ülikool. Projekti rahastati Põhjamaade Ministrite Nõukogu programmist Nordplus HorizontalLisainfo projekti kohta

2008–2011: SCICOM

Projekti SCICOM (European Network of Science Centres in communicating energy-related topics) eesmärk oli luua teaduskeskuste ja taastuva energia ekspertide vahel toimiv võrgustik. Projekti tulemusena valmis rändnäitus, poliitikasoovitused ning jagati parimaid praktikaid.

Projekti juhtis Austria konsultatsioonifirma rtd services ja konsortsiumi kuulus 10 partnerit kuuest riigist. SCICOMi projekti rahastati Euroopa Liidu teaduse 7. raamprogrammist (kestis aastatel 2007–2013). Lisainfo SCICOMi kohta