Õppematerjalid

Siia on kogutud õppematerjalid nii Energia avastuskeskuses kui ka koolitunnis kasutamiseks.

Õppematerjalide koostamisel oleme lähtunud põhimõttest, et õppetööd saab soovi korral läbi viia järjestuses: 1) eeltegevus, b) tegevus (keskuses), c) järeltegevus.

Erinevatel õppematerjalidel on seega eri eesmärgid. Materjalid on üldjuhul esitatud kahe juhendina: üks õpilasele, teine õpetajale. Seejuures sisaldab õpetaja juhend ka õpilase juhendit, ent annab infot ka ettevalmistuse kohta – näiteks laadida nutiseadmesse vajalik rakendus või vaadata üle mõisteid.

Lisaks on koolis kasutatavates materjalides ka temaatilisi järeltegevusi, mis mahuvad eri ajaraamidesse ning mida saab kasutada külastuse järel teema kinnistamiseks juba koolis.

I kooliaste

II kooliaste

III kooliaste

Gümnaasium

Videoloengud

Kui teil on õppematerjalide kohta küsimusi või ettepanekuid, palume need saata Energia Avastuskeskuse pedagoogile Mari Urbile aadressile mari@energiakeskus.ee.