Avatud koolikogukond

AVATUD KOOLIKOGUKOND


Avatud koolikogukond võib olla „avatud” näiteks aja, tehnikate, koha, rollide, infole ligipääsu ja palju muu poolest. See tähendab ka, et õpetajale ja koolile on toeks erinevad institutsioonid ja organisatsioonid, kes aitavad teha õpet põnevamaks, aktiivsemaks ja elulähedasemaks. SEASi projekt toetab avatud koolikogukonna arengut, luues uusi koostöövahendeid ja -meetodeid, mille abil õpetajad ja õpilased saavad teha koostööd kooliväliste partneritega, et aidata lahendada jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse õigluse probleeme oma kohalikes kogukondades.

Sellel lehel anname neist vahenditest ja meetoditest ülevaate koos meie enda kogemusega ning juhistega, kuidas neid meetodeid õppetöös kasutada.


JÄTKUSUUTLIKKU ARENGUT TOETAVAD TÖÖRIISTAD ÕPETAJATELE JA KOOLIJUHTIDELE

Cchallnege on veebipõhine tööriist, mis toetab osalejaid jätkusuutliku eluviisi harjumuste kujundamises.

LORET on mõeldud selleks, et toetada materjalide loomist, mis toetaksid õpetajaid kohalikul tasandil oluliste säästva arengu õppeprojektide juhtimisel. See käsitleb väljakutseid, millega õpetajad ja kooli sidusrühmad kokku puutuvad, kui avatud koolikogukonna projektides osalemine nõuab senise õpetamisrutiini põhjalikku muutumist.

SenseMaker on tööriist, mis aitab selle kasutajatel jälgida ja süvendada oma arusaama iseenda esilekerkivatest narratiividest muutuse kohta. SenseMaker jäädvustab lihtsalt ja madala hinnaga pilte, salvestisi ja kirjutisi suurtelt inimrühmadelt.


HUVITAVAT LUGEMIST

Just one good thing brought about by emergency distance learning

How to facilitate ChangeLabs? An example from the Estonian network

Supporting The Efforts of Really Good Teachers

Gamifying science education

Key moments in open schooling

Education as an instrument for societal change or as an end in itself?

The journey from old me to new me and a sustainable society

Do students want to be scientists and contribute to sustainable development?

Education for Transformation: cCHALLENGE as an experiential learning tool

What shall we do today? 3 examples of actitivities to teach and learn about sustainability.

Open Schooling about Sustainability Issues: Disturbance and Transformation of Teaching Habits

Joining forces and upscaling impact

Students and Scientist – tracing climate change in different fields


PROJEKTI SEAS (Science Education for Action and Engagement towards Sustainability) MATERJALID

SEAS on Euroopa Liidu rahastatud rahvusvaheline projekt, mille eesmärgid olid (1) avatud koolikogukonna koostöö loomise ja säilitamise põhiprintsiipide ning parimate tavade välja selgitamine, ning (2) teadusalase kirjaoskuse ja oskuste edendamine, mis aitaksid päriseluliste ja komplekssete jätkusuutlikuse alaste probleemidega tegeleda. Projektis osalesid kuus ülikooli või teaduskeskust seitsmest riigist. Need on: Austria, Belgia, Itaalia, Norra, Rootsi, Ühendkuningriigid ja Eesti.

Energia avastuskeskus oli SEAS projekti Eesti koostööpartner, ja vedas kommunikatsiooni tööpaketti.

Loe SEASi kohta lisaks veebilehelt: www.seas.uio.no


SEAS projekt sai rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogrammist Horisont 2020 (lepingu nr 824522).