“Välgutund” on algklassidele mõeldud Energia avastuskeskuse haridusprogramm, milles uuritakse lähemalt äikest ja sellega seonduvalt elektri- ja ilmastikunähtuseid. Tegevused toimuvad avastuskeskuse ekspositsioonil.

Õpilased saavad osa Tesla trafoga tehtavast välgudemonstratsioonist ja ka staatilise elektri ning lühise tekkimise demonstatsioonidest. Koos juhendajaga arutletakse äikese- ja ka elektriohutuse üle igapäevaelus. Arutletud teemasid kinnistatakse mängudega, kus õpilased saavad tegevuskaartide abil avastada ekspositsiooni ja otsida ekspositsioonist selgitusi ilmastikunähtuste ja nendega seotud ohutu käitumise kohta.

Programm toetab eelkõige 3. klassi loodusõpetuse teemat “Elekter”, aga ka õppekava läbivaid teemasid “Keskkond ja jätkusuutlik areng” ning “Tervis ja ohutus”.

Märksõnad: elekter, laengud, vooluallikas, lüliti, juht, lühis, välk, äike, elektriohutus