Energia avastuskeskuse ekspositsioonil ja õppeklassis läbi viidav aktiivõppeprogramm toetab eelkõige 3. klassi loodus- ja inimeseõpetuse teemasid Elekter ja Energia, ent sobib ka põhikooli teise astme õpilastele.

Programmi käigus uuritakse avastuskeskuse ekspositsioonil erinevaid energiaallikaid ning nende kasutusvõimalusi. Praktiliste rühmatööde käigus panevad õpilased kokku vooluringi ja uurivad erinevate ainete, sh kütuste ja toiduainete energiasisaldust.

Märksõnad: taastuvad ja taastumatud energiaallikad, energialiigid, elekter, elektrijuhid, vooluring, vooluallikas, tarbija, jada- ja rööpühendus, energia mõõtmine.

  • 14 EUR / osaleja kehtib kooligruppidele alates 10 inimesest.
  • Õpitoa piletihind juba sisaldab keskuse sissepääsupileti hinda.