Energia avastuskeskuse ekspositsioonil läbi viidav aktiivõppeprogramm käsitleb põhikooli energiateemasid ühtse tervikuna, lõimides kokku loodusõpetuses, füüsikas, keemias ja geograafias saadavaid teadmisi. Programmi eesmärgiks on õpilasteni viia arusaam, et elu aluseks Maal on Päikeselt pärinev energia, mis muundub ühest liigist teise, salvestub ja vabaneb ning mida me kõik kasutame.

Õppekeskkonnaks on avastuskeskuse ekspositsioonid „Meie energia lugu“, „Energosfäär“  ja välgusaali ajalooline ekspositsioon. Ekspositsiooniga töötamisel kasutatakse ka IKT seadmeid ja -lahendusi.

Programmis kasutatakse õpilasi aktiveerivaid praktikaid, sh tööd väikestes rühmades ja praktilisi, kriitilist mõtlemist nõudvaid uurimisülesandeid, mille tulemusi teistele gruppidele presenteeritakse.

Programm toetab eelkõige energia temaatikat põhikooli III astme õppekavas (7. klassi loodusõpetuses, 8. klassi füüsikas ning 9. klassi geograafias).

Märksõnad: energia, töö,  energiaühikud,  energiaallikad ja -liigid, energiamajandus, kütteväärtus, energia jäävuse seadus

  • 14 EUR / osaleja kehtib kooligruppidele alates 10 inimesest.
  • Õpitoa piletihind juba sisaldab keskuse sissepääsupileti hinda.
  • Loe õppeprogrammi pikemat kirjeldust siit.