31. 08. 2020


21.09 ja 28.09 õpetajate avastuspäev “Sõber Footon ja Energosfäär”

Ootame õpetajaid uute ekspositsioonide ja programmidega tutvuma 21. septembril kell 14 (vene keeles 28. septembril). Palume õpetajate avastuspäeval osalemiseks registreeruda SIIN.

Energia avastuskeskus ootab juba põnevusega septembri keskpaika, sest tulemas on mitmeid uusi avamisi. Oleme vaikselt kuid järjepidevalt teinud ettevalmistusi uueks õppeaastaks nii külastajate turvalisuses kui ka uute ja põnevate programmide lisamisega kavasse.

Kevadel alustas Eesti Keskkonnahariduse Ühing (EKHÜ) keskkonnahariduslike õppeprogrammide kvaliteedi hindamisega.

“Energia avastuskeskus on üks Eesti kolmekümnest keskkonnahariduse pakkujast, kelle programmidele on omistatud märgis „Läbimõeldud programm“. Märgis tähistab õppekavakohaseid programme, mis vastavad väljatöötatud kvaliteedikriteeriumitele. Sealjuures on oluline, et programm aitaks kujundada õpilaste väärtushinnanguid ja mõjutaks nende keskkonnateadlikkust. Sellise märgisega programme võib õpetaja oma õpilastega julgesti külastada. Kvaliteedimärgist annab välja EKHÜ,” sõnas EKHÜ kvaliteediprogrammi projektijuht Anne Kivinukk.

Meil on hea meel, et märgise said avastuskeskuse 9 õppeprogrammi, sealhulgas kaks uut aktiivõppeprogrammi põhikooli I (Energiadetektiivid) ja III astmele (Energia jälil).

“Energiadetektiivide” töötoa käigus avastavad õpilased vooluringide maailma, mis annab võimaluse panna käed külge ja katsetada erinevaid vooluringe. Õpetajale annab see võimaluse lasta lastel iseseisvamalt õppida ning vähendab praktilise tunni ettevalmistusega seonduvat peavalu. Töötoast “Energia jälil” võiks õpetaja huvituda, sest see võimaldab õpilastel saada energiast väga erinevaid kogemusi, laiendada oma silmaringi ning omandada teadmisi meie ümber (ja sees!) energiaga toimuvate protsesside kohta,” toob välja programmide loomise põhjused avastuskeskuse metoodik Jana Paju.

Õppeprogrammi “Energia jälil” tegevus toimub osaliselt ka avastuskeskuse uuel ekspositsioonil “Energosfäär”. Sissepääsukorrusel külastajaid tervitav ekspositsioon tutvustab, kuidas Päikeselt pärinev energia on salvestumise ja ühest liigist teise muundumiste tõttu elu aluseks Maal.

Ühtlasi avame septembris elektriteemalise tegelusseina, osana uuest Elektriteatrist. Tegelussein on loodud vana elektrijaama lülitusseinale, võimaldades etenduste ajal õpilastele selgitada elektrienergia muundumise, jaotamise ja kasutamise fenomene ning aktiivselt neid tegevustesse kaasata.

Ootame õpetajaid uute ekspositsioonide ja programmidega tutvuma 21.09 kell 14 (vene keeles 28.09 15.00). 21.09 kell 16 toimub ka uue lasteraamatu “Footoni seiklused” esitlus.  Ilmar Tomusk on kirja pannud füüsikalise seiklusjutu peategelasega Footon, kelle Heiki Ernits on kõigile nähtavaks joonistanud. Avastuskeskus on panustanud fenomene selgitavate populaarteaduslike tekstide koostamisel.

ÕPETAJATE AVASTUSPÄEVA AJAKAVA:

13:35 Kogunemine ja tervituskohv
14:00 Tervitussõnad (Krista Keedus, juhataja)
14:20 Haridusprogrammide ja Energosfääri tutvustus (Jana Paju, metoodik)
15:30 Elektriteater (Aare Baumer, arendusjuht)
16:00 Raamatu “Footoni seiklused” esitlus. Kirjanik Ilmar Tomusk räägib raamatu sünniloost ning kuidas teadusteemadest lihtsalt rääkida/kirjutada.
17:00 Planetaariumifilmi “Päike – meie elav täht” linastus

Palume õpetajate avastuspäeval osalemiseks registreeruda SIIN.