04. 11. 2020


Väitlusvõistlust saab pidada ka Internetis!

16. oktoobril 2020 istusid õpilased üle Eesti oma klassis arvutite taga ning pidasid maha oma elu esimese väitluse. Loomulikult oli väitlusvõistlus plaanitud pidada ühes ruumis ja näost-näkku, kuid arvestatavatel põhjustel sai see viidud Internetti.

Erasmus+ projekti ODYSSEY (Oxford Debates for Youths in Science Education) raames toimunud väitluskonkursi teema oli „Eestis on põlevkivist võimalik loobuda ainult siis, kui võtame kasutusele tuumaenergia“. Teema oli intrigeeriv ja õpilasi sütitav ning eks igaüks oli päeva lõpus teadlikum kummagi energiatootmise plussidest ja miinustest. See ongi ju hea debati eesmärk!

Väitlusvõistlusel osalesid põhi- ja keskkooli õpilased üle Eesti: Lümanda Põhikoolist, Tabivere Põhikoolist, Tartu Tamme Gümnaasiumist ning Merivälja Koolist. Kõigile õpilastele oli see pea esimene väitlusvõistlus, sest nende õpetajad olid motiveeritud ODYSSEY projektis pilootkoolina osalema. Finaalvooru väitlesid end Tabivere Põhikooli ja Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilased. Kahe kooli õpilaste lõplik mõõduvõtt toimub 2021. a esimesel poolel toimuval konverentsil.

Projekti ODYSSEY raames on korraldatud õpetajatele väitluskoolitus ning töötatud välja viis erinevat teemapaketti loodus- ja täppisteaduste õppe toetamiseks ja väitluse õpetamise materjalid, mis aitavad õpetajatel õpilastega väitlust harjutada.

Projekti raames toimub 18.03.2021 väitluse õpetamise 1-päevane töötuba õpetajatele. Lisaks toimub 19.02.2021 konverents, kus arutletakse argumenteerimise rolli ja selle olulise üle loodus- ja täppisteaduste õpetamisel.

Projekti ja väitluskonkursi heaks koostööpartneriks on olnud Eesti Väitlusselts (EVS), kelle missiooniks on juurutada mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis saaks määravaks tugevam argument ning arendada sellekohaseid oskusi nii koolinoorte, üliõpilaste kui ka täiskasvanute seas. Muuhulgas toetab EVS koolides väitlusvõimaluste loomist ning argumenteerimishariduse pakkumist.

Fotod: 1. Tartu Tamme Gümnaasiumi võistkond, 2. Tabivere Põhikooli võistkond, 3-4 ekraanitõmmised väitlusvõistluselt.

Väitlusvõistlus. Energia avastuskeskus. Erasmus+. Odyssey Väitlusvõistlus. Energia avastuskeskus. Erasmus+. Projekt. Odyssey Väitlusvõistlus. Eesti Väitlusselts. Erasmus+. Projekt Väitlusvõistlus. Eesti Väitlusselts. Erasmus+. Projekt