Väitluskonkurss ODYSSEY

Energia avastuskeskus on Euroopa Komisjoni Erasmus+ projekti ODYSSEY (Oxford Debates for Youths in Science Education) üks partneritest.  Projekti eesmärk on innustada 13–18-aastaseid õpilasi pidama debatti teadusteemadel, seejuures õppides põhjendama oma seisukohti faktidega. Projektiga loodetakse panustada õpilaste teadusliku kirjaoskuse taseme tõstmisse ja debati kui õpimeetodi juurutamisse.

Enamik Euroopa riikide haridussüsteeme on silmitsi väljakutsega: kuidas tõsta õpilaste teadusliku kirjaoskuse taset? Seejuures ei tähenda teaduslik kirjaoskus mitte üksnes teadmisi LTT-ainetest, vaid üldisemalt seda, kuidas teadus ja teaduslik meetod üleüldse toimivad.

Ühtlasi kipuvad õpilaste retoorilised oskused (eneseväljendus, argumentatsioon, aga ka julgus sõna võtta) olema ebapiisavad. Kui õpilaste teaduslik kirjaoskus pole piisaval tasemel ning nad ei tea, milline on hea debatt, milline mitte, siis võivad nad olla vastuvõtlikumad demagoogiale ja nn valeuudiste levikule. See omakorda vähendab nende võimalusi teha informeeritud otsuseid ühiskonna täieõigusliku liikmena.

Väitluses osalemine toetab ühtlasi kriitilise mõtlemise arengut ja oskust kasutada eri infoallikaid teadlikumalt. Laiemalt aitab see kaasa aga ka kodanikuhariduse edendamisele ja ühiskonna demokraatlike väärtuste juurutamisele.

Miks on kasulik ODYSSEY projektis osaleda?

  • Osalevate koolide õpetajatele korraldatakse koolitusi;
  • Osalejatele jagatakse õppematerjale, kuhu kuuluvad debatiteemade teaduslik taust ja viited, tunnikavad ja nõuanded nii õpilastele kui ka õpetajale;
  • Osalejatele pakuvad mentorlusprogrammi nii teadlased kui ka väitlustreener;
  • Õpilased saavad oma väitlusoskuseid eakaaslastega võrrelda üle-eestilisel väitluskonkursil;
  • Konkursil on võimalus võita põnevaid õppekäike ja ekskursioone.

Millistel teemadel väitlused toimuvad?

  • Projektipartnerid (vt nimekirja all) valmistavad osalejatele ette mitmekesise valiku väitlusteemasid. Näiteks keskendub Energia avastuskeskus energia tootmise võimalustele ja keskkonnamõjude teemadele Eesti kontekstis, kuid välispartnerid pakuvad välja ka teadusfilosoofilisemaid teemasid, näiteks: mida oodata tehisintelligentsi tulekust?
  • Osalejatel on võimalik harjutada mitme eri väitlusteema ja õppematerjaliga. Kõik materjalid on eesti keeles.

Projektis osalemisega aitate kaasa:

  • Õppematerjalide koostamisse, sest projektimeeskond täiustab materjale vastavalt väitluseks valmistujate tagasisidele;
  • Õpilaste teadusliku kirjaoskuse ja eneseväljenduse arendamisele;
  • Sellele, et teadusteemadel ja teaduspõhine väitlemine ja arutelu muutub üha populaarsemaks.

Projekti lisainfo 

Projekti materjalide või väitlusvõistluse kohta saab lisainfot Energia avastuskeskuse kommunikatsiooni- ja turundusjuhilt  Maarja Jõe (maarja@energiakeskus.ee | 620 9024).

ODYSSEY projektil on ka rahvusvaheline veebileht ja Facebooki-leht.

ODYSSEY projekti partnerid on Poola Teaduste Akadeemia Geofüüsika Instituut, Serbia Teaduse Edendamise Keskus, Kreeka Retoorika ja Kommunikatsiooniuuringute Instituut ja SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus (Energia avastuskeskus).

Ühtlasi on ODYSSEY projekt ja väitluskonkurss seotud algatusega “Kust sa tead?”, mille eesmärk on tuletada meelde ja rõhutada argumenteeritud ja teaduspõhise arutelu olulisust. Algatuse ja avastuskeskuse seostest saab lähemalt lugeda ka siit.

ODYSSEY-logo EU flag-Erasmus+_vect_POS Kustsatead_logo Väitlus. Projekt. Erasmus+ Odyssey. Energia avastuskeskus