fbpx

19.02.21 konverents

Energia avastuskeskus koostöös Eesti Väitlusseltsiga korraldab 19. veebruaril konverentsi teemal „Kuidas toetada õpilase argumenteerimisoskusi?”. Konverentsist on oodatud osa saama õpetajad, õppe- ja koolijuhid, haridushuvilised ja teised, kellele on südamelähedased keskkonnateemad, õpilaste eneseväljenduse- ning argumenteerimisoskuse toetamine. Konverentsi päevakava ja esinejatega tutvumiseks liigu alla poole.

Aeg: 19.02.2021 11.00-16.30

Koht: Energia avastuskeskus ja Facebook otseülekanne

Sihtrühm: õpetajad, õppejuhid, koolijuhid, hariduse eestvedajad jt

KONVERETSIL OSALEMINE ON TASUTA, KUID VAJALIK ON EELNEV REGISTREERIMINE. PALUN REGISTREERI END SIIN.


ESINEJAD

Esineja: Andi Hektor

Ettekanne: Eesti energiatootmise eelmised ja järgmised 10 aastat.

Energiatootmise viisid on ühiskonna ootuste ning ka turuolukorra tõttu teinud läbi mitmeid muutusi eelkõige just Eestis. Mis on viimaste aastate jooksul Eesti energiatootmises muutunud ning mis võiks järgmise 10 aasta jooksul meid ees oodata? Andi Hektor on osakestefüüsik, kes töötab vanemteadurina KBFIs Tallinnas. Ta on töötanud Tartu, Uppsala, Helsingi ja Cambridge ülikoolides ning CERNis Šveitsis. Ta on ettevõtete GScan OÜ ja Nosob OÜ osanik ning juhatuse liige. Ta on teaduse populariseerija ja Eesti Teaduskoja algataja. Ta on vesiniku- ja tuumaenergeetika entusiast.


Esineja: Merilin Aruvee

Ettekanne: Argumenteerimisoskus – igati väärtuslik

Argumendi koostamise oskus on ühtaegu nii mõtlemisskeem, mis aitab mõtete tervikuks vormida, kui ka retooriline vahend teiste veenmiseks. Kes oskab koostada argumenti, oskab alati ka midagi enamat – mõtte tervikuks vormimine aitab end teisetele mõistetavaks ja arusaadavaks teha, hoolikalt valitud keelelised vahendid lisavad öeldule isikupära, nüansse ja veenvust. Ettekanne asetab argumenteerimisoskuse laiemale skaalale ja avab selle väärtusliku oskuse tahke nii koolielus kui ka edaspidi. Merilin Aruvee on Tallinna ülikooli emakeeleõpetuse lektor ja lingvistika doktorant, kelle uurimishuviks on kirjaoskus, teksti – ja keeleõppe lõiming.


Esineja: Siim Ruul

Ettekanne: Kuidas kasutada väitlusmeetodit ainetunnis?

Väitlusmeetodi eesmärk on kriitilise mõtlemise, struktuurse kuulamise ja argumenteeritud eneseväljenduse arendamine. Arutlemine ning argumenteerimine kuuluvad kõigi ainetundide juurde, alustades humanitaar- ja sotsiaalainetest reaal- ja loodusaineteni välja. Nõnda on võimalik ainepädevuste edasiandmisel toetada ka noorte jaoks vajalikke 21. sajandi oskusi. Siim on tegelenud väitluse ja avaliku esinemisega 2003. aastast ning töötab hetkel ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ning väitluse ja retoorika õpetajana Pärnu Koidula Gümnaasiumis ja Sütevaka Humanitaargümnaasiumis.


PÄEVAKAVA

11.00    Konverentsi päeva tutvustamine. Päeva moderaator Kristin Parts (Eesti Väitlusselts)

11.05    Konverentsi avab Eesti Vabariigi õiguskantsler Ülle Madise

11.10    Erasmus+ väitlusprojekti ODYSSEY kokkuvõte. Maarja Jõe (Energia avastuskeskus)

11.20    Finaalväitlus “Eestis on põlevkivist võimalik loobuda ainult siis, kui võtame kasutusele tuumaenergia.” Tabivere Põhikooli ja Merivälja Kooli õpilased

12.20    Eesti energiatootmise eelmised ja järgmised 10 aastat. Andi Hektor (KBFI)

12.50    Lõuna

13.30    Teadusteater „Elektriteater – avasta elekter!”. Aare Baumer (Energia avastuskeskus) – EI OLE OTSEÜLEKANNET

13.50    Kuidas kasutada väitlusmeetodit ainetunnis? Siim Ruul (Pärnu Koidula Gümnaasium, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium)

14.20    Argumenteerimisoskus – igati väärtuslik. Merilin Aruvee (Tallinna Ülikool)

14.50    Väitluse harjutamise materjalid õpilastele ja õpetajatele. Jana Paju (Energia avastuskeskus)

15.20    Paus

15.30    Kuidas meie alustasime väitluse õpetamisega – 2×4 kogemust.

Maarika Vällik (Tabivere Põhikool) ja Heily Soosaar (Tartu Tamme Gümnaasium)

15.40    Paneeldiskussioon „Kuidas toetada õpilaste argumenteerimisoskusi?”

Siim Ruul, Maarika Vällik, Silver Fokin. Modereerib Kristin Parts

16.30    Konverentsi kokkuvõte


Konverents on osa Erasmus+ projektist ODYSSEY (Oxford Debates for Youths in Science Education), mille eesmärk on innustada 13–18-aastaseid õpilasi pidama debatti teadusteemadel, seejuures õppides põhjendama oma seisukohti faktidega. Projektiga loodetakse panustada õpilaste teadusliku kirjaoskuse taseme tõstmisse ja debati kui õpimeetodi juurutamisse.


PROJEKTI JA KONVERENTSI PARTNERID NING TOETAJAD