Filmiprogramm koosneb planetaariumifilmist „Kihilise Maa aardelaegas,” kus tutvustatakse Maa siseehitust, laamtektoonikat, maavarasid ja kliimat ning  interaktiivsest õppemängust, millega kinnistatakse filmist saadud teadmisi. Programm koos õppemänguga sobib õpilastele alates II kooliastmest.

Õppemängu saab soovi korral mängida kaasavõetud nutiseadmega Quizziz’es nii keskuses kohapeal, kui ka hiljem koolitunnis õpitu kinnistamiseks.

Film sobib II kooliastme loodusõpetuse teemadega “Planeet Maa” ja “Eesti loodusvarad” ning III kooliastme loodusõpetuse teemadega “Loodusnähtused” ja “Elus- ja eluta looduse seosed” ning geograafia teemaga “Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ning geoloogia”. Programm toetab õppekava läbivate teemade käsitlemist „Keskkond ja jätkusuutlik areng” raames.

  • 12 EUR / osaleja kehtib kooligruppidele alates 10 inimesest.
  • Filmiprogrammi piletihind juba sisaldab keskuse sissepääsupileti hinda.

Filmi kestvus: 25 minutit

Filmi ja mängu kestvus kokku: ~60 min

Sihtgrupp: 4 .- 9. klass