fbpx

18.03.21 õpetajakoolitus

Energia avastuskeskus koostöös Eesti Väitlusseltsiga korraldab 18. märtsil õpetajakoolituse teemal „Kuidas õpetada väitlema?”. Väitluskoolitust viib läbi Siim Ruul, kes on tegelenud väitluse ja avaliku esinemisega 2003. aastast. Samuti on ta teinud palju avaliku esinemise, argumenteerimise ja väitluse koolitusi, teiste seas ka õpetajatele. Siim töötab ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ning väitluse ja retoorika õpetajana Pärnu Koidula Gümnaasiumis ja Sütevaka Humanitaargümnaasiumis.

Aeg: 18.03.2021 13.00-16.45

Koht: Zoom

Sihtrühm: õpetajad, õppejuhid, koolijuhid, õpetajakoolituse tudengid

KOOLITUSEL OSALEMINE ON TASUTA, KUID VAJALIK ON EELNEV REGISTREERIMINE. PALUN REGISTREERI END SIIN.


Väitlusmeetodi eesmärk on kriitilise mõtlemise, struktuurse kuulamise ja argumenteeritud eneseväljenduse arendamine. Arutlemine ning argumenteerimine kuuluvad kõigi ainetundide juurde, alustades humanitaar- ja sotsiaalainetest reaal- ja loodusaineteni välja. Nõnda on võimalik ainepädevuste edasiandmisel toetada ka noorte jaoks vajalikke 21. sajandi oskusi.


PÄEVAKAVA 

Väitluse koolitusel osalemine eeldab natuke ka iseseisvat tööd. Palume enne koolitust vaadata üle ettekande salvestus ” Väitluse harjutamise materjalid õpilastele ja õpetajatele” ning lugeda läbi argumenteerimise algtõdesid tutvustav infomaterjal (lugemisaeg ca 20 min). Esinejale saab koolituse alguses kuulatud ja loetud teemade kohta küsimusi esitada. Eelnevat tutvumist vajavad materjalid (salvestus ja lugemine) saadame registreerunutele alates 11. märtsist. Pärast aktiivselt koolitusel osalemist väljastame ka tõendi.

13.00–13.10    Sissejuhatus ja küsimused iseseisvalt läbitud teemade kohta

13.10–14.40    Mis on väitlus? Väitluseetika ja formaat

14.40–14.55    Sirutuspaus

14.55–16.30    Väitluse õpetamine, kohtunikutöö ja väitlus interdistsiplinaarse vahendina. Harjutusväitlus

16.30–16.45    Küsimused-vastused ja päeva kokkuvõte