Jõud on imetabane asi, ilma milleta ei toimuks siin ilmas midagi. Ei saaks me püsti seista ega end liigutada, me ei püsiks gravitatsioonijõuta Maa pealgi!

Kõige paremini on jõu olemasolu näha, kui keha teeb jõu mõjul tööd – see tähendab, et miski liigub. Kas see juhtub keha kukkumisel, lendamisel või plahvatamisel, ei ole seejuures eriti olulinegi – jõud on see, mis annab kehadele sunni liikuda. Samuti on jõuga tihedalt seotud kõik rõhunähtused – sõltub ju rõhk sellest, kui palju jõudu avaldab üks keha teise pinnale. Nii hoiab üleslükkejõud laevu veepinnal ja hõõrdejõud autosid teel. Jõudude toimeta variseks maailm lihtsalt koost.

Seda, kuidas jõud erinevates olukordades ilmnevad, me selles teadusteatris lähemalt vaatamegi.

Teadusteatri etendus toetab 7. klassi loodusõpetuse teemat jõud liikumise põhjusena, 8. klassi füüsika mehaanika teemasid (eri jõud, rõhk, õhurõhk, töö, energia, tihedus), 9. klassi füüsika soojusõpetust (faasisiirded). Lisaks on etendusel võimalik meelde tuletada 10. klassi füüsika mehaanika osa (eri jõud, rõhk, õhurõhk, töö, energia, tihedus).

Teadusteatri eesmärk on meelelahutuslikul viisil tutvustada ja meelde tuletada, kuidas toimib meid ümbritsev maailm. Etendus ei eelda iga lapse aktiivset osalemist, ehkki teadusteatri tegijad annavad sekkumiseks ja kaasa rääkimiseks võimalusi.

Märksõnad: eri jõud, rõhk, õhurõhk, töö, energia, tihedus, faasisiirded