Filmiprogramm koosneb planetaariumifilmist „Taevatuled,” kus tutvustatakse äikest kui atmosfäärinähtust, ning õppemängust, millega kinnistatakse filmist saadud teadmisi. Programm koos õppemänguga sobib õpilastele alates II kooliastmest.

Filmi vaadatakse avastuskeskuse täiskuppelplanetaariumis, film kestab 20 minutit.

Programmi osaks on ka keskuse ekspositsiooni külastus ning teadmisi kinnistav õppemäng. Õppemängu saab läbi viia nii digitaalselt (Quizziz) kui ka töölehtedel. Õppemängu saab kasutada ka järeltegevusena koolis.

Programm toetab II kooliastme loodusõpetuse “ilm” ja “kliima”, III kooliastme geograafia ja füüsika “kliima” ja “elektriohutus” ning IV kooliastme füüsika „Mikro- ja megamaailma füüsika” teemade mõistmist. Lisaks toetab programm IV kooliastme õpitulemuse “Õpilane kirjeldab, seletab ja ennustab loodusnähtusi ning nende tehnilisi rakendusi” saavutamist.

  • 12 EUR / osaleja kehtib kooligruppidele alates 10 inimesest.
  • Filmiprogrammi piletihind juba sisaldab keskuse sissepääsupileti hinda.

Filmi kestvus: 20 min

Sihtgrupp: 4-12. klass