Filmiprogramm koosneb planetaariumifilmist „Kihilise Maa aardelaegas,” kus tutvustatakse Maa siseehitust, laamtektoonikat, maavarasid ja kliimat ning  interaktiivsest õppemängust, millega kinnistatakse filmist saadud teadmisi. Programm koos õppemänguga sobib õpilastele alates II kooliastmest.

Filmi vaadatakse avastuskeskuse täiskuppelplanetaariumis, film kestab 25 minutit.

Programmi osaks on ka teadmisi kinnistav õppemäng. Õppemängu viiakse läbi digitaalselt (Quizziz). Õppemängu saab kasutada ka järeltegevusena koolis.

Film sobib II kooliastme loodusõpetuse teemadega “Planeet Maa” ja “Eesti loodusvarad” ning III kooliastme loodusõpetuse teemadega “Loodusnähtused” ja “Elus- ja eluta looduse seosed” ning geograafia teemaga “Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ning geoloogia”. Programm toetab õppekava läbivate teemade käsitlemist „Keskkond ja jätkusuutlik areng” raames.

Filmiprogrammi pikkus: ca 60 minutit, sh film 25 minutit

Sihtgrupp: 4-9. klass

Maksumus: 7 €/õpilane, mis sisaldab programmi (2 €) ja kooligrupi keskuse piletit (5 €).