Etendusel „Avasta elekter” uuritakse katseliselt energia jäävuse seadust. Teame, et energia ei teki ega kao, vaid muundub ühest liigist teise ja kandub ühelt kehalt teisele. Elektriteatri etenduse ajal saab vaatajale selgeks elektrienergia muundamine, jaotamine ja ühtlasi ka selle kasutamise fenomenid. Kasutusel on ehtsad, aga ohutud madalpinge seadmed.

Etendust teeb Energia avastuskeskuse legendaarne leiutaja Aare Baumer.

Teadusteatri eesmärk on meelelahutuslikul viisil tutvustada ja meelde tuletada, kuidas toimib meid ümbritsev maailm. Etendus ei eelda iga lapse aktiivset osalemist, ehkki teadusteatri tegijad annavad sekkumiseks ja kaasa rääkimiseks võimalusi.

Programm toetab 3. klassi loodusõpetuse riikliku õppekava teemasid “Elekter ja magnetism”, täpsemalt käsitletakse teemasid “Vooluringi koostamine ja uurimine (patarei, juhtmed, lüliti ja lamp)”, “Elektrijuhid ja mitteelektrijuhid”, “Elektri kasutamine ja säästmine” ning “Ohutusnõuded elektri ja elektriseadmetega”.
Programm toetab samuti 7. klassi loodusõpetuse teemasid “Mehhaaniline energia” ning “Keemilise sideme energia” ja põhikooli II astme töö- ja tehnoloogiaõpetuse teemasid “Tehnika läbi aegade”, täpsemalt alateemasid “Elektrienergia kui kaasaegse tehnika alus”, “Elektrigeneraatorid ja elektrimootorid” jm.
Lisaks toetab teadusteatri haridusprogramm põhikooli III astme füüsika teemasidMehaaniline töö ja energia: töö, võimsus, energia, energia jäävuse seadus”.

  • 16 EUR / osaleja kehtib kooligruppidele alates 10 inimesest.
  • Etenduse piletihind juba sisaldab keskuse sissepääsupileti hinda.

Teadusteatri etendused toimuvad elektrijaama endises lülitusruumis. Elektriteatri valmimist on toetanud Eesti Teadusagentuur.

DSC_0099 DSC_0114 Elektriteater. valgusmõõk.