11. 05. 2018


Energia avastuskeskus. Välgusaal. Tallinna vana elektrijaam.