Rauno Pilvik

Külastusjuht-planetarist

Rauno liitus Energia avastuskeskuse kollektiiviga esimest korda 2013. aastal, ja taaskord 2022. aastal.

Haridus

Raunol jäid õpingud Eesti Maaülikoolis maastikuarhitektuuri erialal pooleli, sest kogu tähelepanu koondus peale Tartu Ülikooli astronoomiakoolitust kosmosele.

Täiendkoolitus

Aastate jooksul on ta läbinud mitmeid koolitusi nagu näiteks planetaristi, astronoomiliste vaatluste ja kosmoseteemaliste huviringide koolitused, peamiselt Tartu Ülikooli juures. Ühtlasi on Rauno omandanud IT-süsteemide nooremspetsialisti tase 3 kutsekvalifikatsiooni.

Kogemus

Rauno on alates 2016. aastast juhendanud huviringe ja töötubasid erinevatele vanuseastmetele ka väljaspool Energia avastuskeskust, sh erinevates Tallinna koolides ja Mektorys. Ta lööb aktiivselt kaasa MTÜ Estonaut ja Eesti Astronoomia Seltsi tegevustes.

Töövaldkond

Rauno viib läbi õpitubasid ja demonstratsioone. Planetaristina on tema peamine kirg ja vastutus aga planetaariumiprogrammide läbi viimine ja uute arendamine, ning ka kõik muu, mis planetaariumi kupli alla jääb.

Keeled

Rauno viib haridusprogramme läbi eesti ja inglise keeles.

Huvid

Raunot köidab astronoomia, astrofotograafia, joonistamine, maalimine ja ujumine.

Energia avastuskeskus. Töötajad