10. 08. 2022


Posternäitus Energia avastuskeskuses

Energiakeskuse lastenäituse ala seinu on nüüd kaunistamas uus virtuaalnäituse ainetel valminud posternäitus, kust saab lugeda jäätmete taaskasutamise, keskkonna, saaste ja heidete ja palju muu kohta. Postrid märgivad ka virtuaalnäituse ekraani asukohta keskuses. Hoia järgmisel külastusel kindlasti silmad lahti!

Posternäitus valmis SEAS projekti raames. SEAS projektist saad rohkem teada siit!

1664372150500 Untitled design(17)

SEAS projekt sai rahastuse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogrammist Horisont 2020 (lepingu nr 824522).

seas-logo-big EU_emblem_flag_yellow_high