Karoli Loo

Külastusjuht

Karoli on Energia avastuskeskuses töötanud külastusjuhina alates 2015. aastast.

Haridus

Karoli on omandanud keskhariduse ning reisijuhi väljaõppe.

Täiendkoolitus

Karoli on läbinud mitmeid esmaabikoolitusi ning koolitusi hariduslike erivajadustega õpilaste toetamisest. Tööalaselt on ta osalenud kõikidel avastuskeskuse sisekoolitustel.

Kogemus

Noortega tegelemise kogemus on Karolil alates 2008. aastast, kui alustas töötamist reisijuhi ja giidina eelkõige õpilas- ja tudengigruppidega. Talle on südamelähedane vabatahtlik töö Eesti Punases Ristis, millega on ta seotud alates 2004. aastast. Eesti Punases Ristis on ta kirjutanud ja läbi viinud mitmeid noortelt-noortele projekte, millest pooled on olnud rahvusvahelised. Vabatahtliku töö ülesannete hulka on kuulunud noorte rühma juhtimine ning koolituste ja vestlusringide läbiviimine lasteaialastele ja kooliõpilastele näiteks ohutu käitumise, HIV/AIDSi ning inimkaubanduse teemadel.

Töövaldkond

Karoli viib läbi kõiki avastuskeskuse haridusprogramme, välja arvatud planetaariumietendused ja teadusteatrietendused „Peadpidi füüsikas“ ja „Avasta elekter“. Samuti juhendab ta külastajaid ning viib läbi demonstratsioone, eriprogramme ja ajaloolisi majaekskursioone.

Keeled

Karoli valdab eesti ja inglise keelt.

Huvid

Lisaks vabatahtlikule tööle Eesti Punases Ristis on Karoli teinud vabatahtlikku tööd ka filmi- ja muusikafestivalidel. Karoli on pärjatud ka Aasta Vabatahtlik 2008 tiitliga. Lisaks köidab Karolit keskkonnatemaatika ja psühholoogia.