“Inimgeograafia” kohtumisel on Susanna Veevo

SUSANNA VEEVO on täna Arengukoostöö Ümarlaua tegevjuht. Arengukoostöö, rahuharidus, jätkusuutlik areng on tema teemad. Arengukoostöö Ümarlaud tegeleb ka taastumatute loodusressursside ja nende ümber avalduda võivate konfliktidega. Lisaks on Susanna Peace Action Community Estonia MTÜ asutaja ja tegevjuht, mis tegeleb näiteks erikeelsete ja -meelsete noortekogukondade huvikaitse ja kogukondade omavahelise lähendamisega. Neli aastat tagasi töötas Susanna ÜROs praktikal olles põgenike ja migratsiooniküsimustega rahvusvahelisel tasandil.

Kuula järele:

TAGASI

Veevo-Susanna

TAGASI

Karjääriõhtu raames viime läbi ka rollimängu, kus iga osaleja saab end ümber kehastada mõne muu riigi elanikuks. Rollimängu jooksul jagatakse loodusressursse maailma elanikkonna vahel, võttes arvesse inimkonna vajadusi ja loodusvarade nappust.

Eesmärk: Osalejate ülesandeks on vältida konfliktide tekkimist loodusressursside tõttu ning tagada võrdsus kogu elanikkonna vahel. Rollimängus pole piiranguid osalejate arvule ega
vanusele.

KARJÄÄRIÕHTUD

Karjääriõhtute sari tutvustab noortele karjäärivalikuid ja tööelu täppisteaduste valdkonnas kaheksal kohtumisel erinevate alade professionaalidega.

Sarja eesmärk on tõsta gümnasistide ja noorte täiskasvanute huvi inseneeria, täppisteaduste ja kutsehariduse vastu. Õhtute teemad lähtuvad gümnaasiumi õppekavast.

Esinejad on silmapaistvad professionaalid (ettevõtjad, õpetajad, insenerid ja tegevteadlased) erinevatest täppisteaduste valdkondadest.

Esinejad jagavad noortega oma lugu – mida ja miks nad õppisid ning kuidas nad tegid hiljem tööalaseid valikuid, jõudes praeguse töö ja tegevuste juurde. Kohtumise teises pooles astume koos esinejaga tema eriala igapäevaellu, mida ta tutvustab arendavate ja praktiliste näidetega. Kohtumised aitavad luua tehnika- ja loodusteaduste alaseid seoseid argipäeva ja tööeluga ning arendavad arutlusoskust neis teemades.

Tallinna_Haridusamet_logo_RGB1024_1