Filmiprogramm “Taevatuled”

Filmiprogramm koosneb planetaariumifilmist „Taevatuled,” kus tutvustatakse äikest kui atmosfäärinähtust, ning õppemängust, millega kinnistatakse filmist saadud teadmisi. Programm koos õppemänguga sobib õpilastele alates II kooliastmest.

Filmi vaadatakse avastuskeskuse täiskuppelplanetaariumis, film kestab 20 minutit.

Programmi osaks on ka keskuse ekspositsiooni külastus ning teadmisi kinnistav õppemäng. Õppemängu saab läbi viia nii digiversioonis (Quizziz) kui ka töölehtedel. Soovi korral saab õppemängu kasutada ka järeltegevusena koolis.

Programm toetab II kooliastme loodusõpetuse “ilm” ja “kliima”, III kooliastme geograafia ja füüsika “kliima” ja “elektriohutus” ning IV kooliastme füüsika „Mikro- ja megamaailma füüsika” teemade mõistmist. Lisaks toetab programm IV kooliastme õpitulemuse “Õpilane kirjeldab, seletab ja ennustab loodusnähtusi ning nende tehnilisi rakendusi” saavutamist.

Filmiprogrammi pikkus: ca 60 minutit, sh film 20 minutit

Sihtgrupp: 4-12. klass

Maksumus: 6 €/õpilane, mis sisaldab programmi (1 €) ja kooligrupi keskuse piletit (5 €).