28. 01. 2019


Algatus “Kust sa tead?” julgustab küsima väidetele teaduslikku tõendust

“Kust sa tead?” on ühiskondlik algatus, mille eesmärk on tuletada meelde argumenteeritud ja teaduspõhise arutelu olulisust.

Algatus on tekkinud seetõttu, et suur seltskond teadlasi, teaduse fänne, seltse, ühinguid ja asutusi usub, et ühiskonnaelu sihte arutades peaksime pakkuma oma väidetele paremaid põhjendusi ja toetuma kindlamale teadmisele, teadusuuringutele ja loogikale. Ehkki argumenteeritud arutelu on väärtuslik igal ajal, on see eriliselt oluline praegu. 3. märtsil 2019 toimuvad Riigikogu valimised. Algatuse eesmärk on tuua valimiskampaaniasse juurde tõenduspõhisust ja julgustada valijaid küsima, millisel tõendusmaterjalil kandidaatide väited ja lubadused põhinevad.

Algatusega “Kust sa tead?” soovitakse:

  • tuua Riigikogu 2019. aasta valimiskampaaniasse juurde tõenduspõhisust;
  • osutada väidete tõendamise tähtsusele poliitikas;
  • tähtsustada teadust kui tõhusat viisi uusi teadmisi saada ja otsuseid põhjendada;
  • kehutada Riigikogu kandidaate näitama, kuidas nad kavatsevad oma tegevuses teadustulemusi kasutada;
  • kehutada valijaid küsima, millisel tõendusmaterjalil kandidaatide väited ja lubadused põhinevad.

Algatuse patroonid on õiguskantsler Ülle Madise (vaata videopöördumist) ja Milremi teadusdirektor Mart Noorma (vaata videopöördumist), algatust koordineerib Eesti Teadusagentuur. Algatuse partneriteks on Eesti ülikoolid, teadusasutused, meediaorganisatsioonid, seltsid ja ühingud ning ka Energia avastuskeskus. Tänavu 24. jaanuaril tunnustas Vabaühenduste Liit algatust “Kust sa tead?” aasta algatuse tiitliga 2018.

Kuna valimiste eel esitatakse ühiskonnas üsna palju väiteid – muu hulgas ka selliseid, mis on liiga hirmsad või liiga ilusad, et olla tõsi –, siis on võimalik väiteid ka algatuse raames kontrollida. Selleks saab küsimusi tekitanud väite saata algatuses osalejatele kontrollimiseks “Kust sa tead?” kodulehelt. Peale selle on algatuse kodulehele kokku koondatud ka väited, millele algatuse partnerid on juba faktikontrolli teinud. Ühtlasi on algatusel ka aktiivne Facebooki-leht.

Energia avastuskeskus soovitab “Kust sa tead?” algatust arutada õpilastega koolitunnis. Väidete parem põhjendamine, toetumine teaduslikule teadmisele ja loogikale ning allikakriitika on väga olulised ka õppetöös, olgu parasjagu tegu referaadi kirjutamise või iseseisva uurimistöö tegemisega. Uurimusõppe rakendamisel, nagu ka teadustegevuses üldiselt, on üha olulisem võtta arvesse uurimistöö ühiskondlikku tähtsust ja mõju. Sel viisil võiks “Kust sa tead?” algatus olla võimalik innustaja ka ühiskondlikult oluliste õpilasuurimistööde teemavalikul ja tegemisel.

Ühiskondlikult oluline uurimusõpe aitab:

  •  edendada kodanikuharidust – õpilane märkab ja vaatleb kriitiliselt oma keskkonnas olulisi teemasid;
  • julgustada õpilasi tundma huvi teaduse ja innovatsiooni vastu ning osalema aktiivsemalt nendeteemalistes aruteludes;
  • suurendada õpilaste huvi STEM-alade (teadus, tehnoloogia, inseneeria, matemaatika) vastu.

Rohkem infot ühiskondlikult olulise uurimusõppe ja ka uurimisküsimuste leidmise kohta leiab siit. See infomaterjal on osa EL-i rahastatud PARRISE projektist, mille Eesti-partner on Energia avastuskeskus.

Kustsatead_logo