Etendusel „Peadpidi füüsikas” uuritakse katseliselt energia jäävuse seadust. Teame, et energia ei teki ega kao, vaid muundub ühest liigist teise ja kandub ühelt kehalt teisele. Energia avastuskeskuse legendaarse leiutaja Aare Baumeri veetud etendusel saabki proovida, kuidas toimub energia ülekanne. Selleks võtab härra Baumer kasutusele eri tööriistu, olgu selleks keedukann, flööt või õhukompressor.

Teadusteatri eesmärk on meelelahutuslikul viisil tutvustada ja meelde tuletada, kuidas toimib meid ümbritsev maailm. Etendus ei eelda iga lapse aktiivset osalemist, ehkki teadusteatri tegijad annavad sekkumiseks ja kaasa rääkimiseks võimalusi.

Katseid tehakse materjalidega, mida näeme iga päev enda ümber. Teadusteatri etendused toimuvad elektrijaama endises lülitusruumis.