Kooligrupid

Energia avastuskeskus töötab selle nimel, et lastel oleks huvitavam, toredam ja kergem õppida ja seda ka siis kui tegemist on reaalainete või täppisteadustega. Oleme heaks partneriks üldhariduskoolidele, sest keskuse eksponaadid ja programmid on töötatud välja Eesti üldhariduskoolide õppekavast lähtuvalt. Keskusest leiab enam kui 130 interaktiivsest eksponaati, mille abil on hea seletada mitmeid koolifüüsika alateemasid, näiteks elektrivool, vooluring, elektriline vastastikmõju, tuumaenergia, valguse peegeldumine jne. Kuidas eksponaadid on seotud riikliku õppekavaga, saab vaadata vastavatest tabelitest:
    7. klassile | 8. klassile | 9. klassile | 10. klassile | 11. klassile | 12. klassile.
    Üldine põhikoolile | Üldine gümnaasiumile.

 

Keskuses asuvad täiskuppelplanetaarium virtuaalsete kosmoseprogrammide tarvis, teadusteatriruumid, õpetajate tuba, sünnipäevatuba, seminariruumid ning füüsikaklassid Samsung School-lab tehnoloogiaga virtuaalsete tundide läbiviimiseks. Oleme loonud keskkonna, kus teadmisi omandatakse kogemustest õppides, klassikaaslaste, õpetajate ja vanematega koostöös.
 

Tule klassiga leiutama Energia avastuskeskusesse!


Keskkonnaharidusliku sisuga lisategevused


Näitused


Filmid
— Planetaariumifilm «Kihilise Maa aardelaegas». Kõikidele huvitav. Lae alla toetav tööleht õpilastele.
— Planetaariumifilm «Tähetolm ja Päikese pere». Sobib kõikidele kooliastmetele. Lae alla toetav tööleht õpilastele.


Teadusteater
— Toidumängud. Etendus on kohandatav kõikidele kooliastmetele.
— Väikese teadlase katsed. 1.-4. klassini
— Peadpidi füüsikas. 7.-12. klassini
— Avasta elekter! 3.-9. klassini
— Avasta aur! 4.-12. klassini
 


Töötuba
— Kristallidest tähtkujud. Lasteaialastele ja esimesele kooliastmetele
— Kui maa väriseb. II-III kooliaste ja gümnaasium
— Looduse arhitektid. 2.-9. klassini
— Maisikepike ja prügi ärakaotamine. I-III kooliastmele
— Toidumängud. II-III kooliastmele
— Tibatilluke või hiigelsuur. 4.-11. klassini
— Kliimamuutused. II-III kooliastmele


Planetaariumiprogramm
— Tähejänku. Lasteaialastele ja I kooliastmele
— Tähistaevas ja 12 kuud. II-III kooliastmele


Demonstratsioonid

Õpetajatele on keskusesse prii sissepääs – olgu nad siis tulemas koos klassiga teadmisi omandama või hoopiski ise mõnd huvitavat tundi ette valmistama. Füüsikaklassi Samsung School-lab tehnoloogiline süsteem on eelkõige mõeldud koolidele ja teistele haridusasutustele interaktiivsete tundide läbiviimiseks, et täiendada Eesti õppekavas pakutavat ning edendada mitmekülgset kogemusõpet. Samsung School hõlmab tahvelarvuteid (15 tk) ja professionaalset digitaalset infoekraani lahendust. Miks mitte paluda õpilastel koostada kontrolltöö klassikaliste füüsikaseaduste, matemaatiliste seaduspärasuste ja taastuvate energiaallikate kohta?
 

Palume külastused ette broneerida info@energiakeskus.ee või telefonil 620 9023