Maisikepike ja prügi ära kaotamine

 

Kogu maailm räägib prügi saartest maailmameredel, Itaalias oli/on prügikriis — kuhugi pole enam prügi panna! Mis on selle lahenduseks? Lahendus võib peituda meie endi silme all — kartulipõllul, ütleb eestlane, maisipõllul kilkab Ameerika mandri asukas. Töötoas saame teada miks on põhjust nii hõisata. Kas tegemist võib olla pakenditööstuse lahendusega, et meie prügi võiks iseenesest (väikeste abiliste, bakterite, abil) ära kaduda? Selles töötoas saame teada mis on biolagunev prügi ja biolagundatav prügi ning mille poolest nad erinevad tavaprügist. Loomulikult uurime seda läbi katsetuste.

Töötuba kestab 30 minutit ja maksab näitusepileti olemasolul 3 €/in.

Töötuppa mahub korraga kuni 30 huvilist.

Töötuba teeme ainult ettetellimisel ning gruppidele alates 12 inimest!

Töötuba on sobib 1.-9. klassi õpilastele.

Töötuba sobib hästi eriti säästva eluviisi teemade õppimiseks või kinnistamiseks.

Töötoas lõimitakse omavahel keemia, bioloogia, geograafia, inimeseõpetus ja ka kodundus.Töötoa sisukirjeldus
Töötuba sobib 1.–3. klassi õpilastele, kuna teema võimaldab siduda õppekavas olevaid õppeteemasid nagu inimese elukeskkond ning sellest tulenevalt mõistab õpilane, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest. Loodusesse tuleb suhtuda säästvalt ning oma tegevusega suudab inimene loodust muuta.

Töötuba sobib 4.–6. klassi õpilastele, sest ühildub teemaga taimed, loomad, seened ja mikroorganismid. Lisaks arutleme muuhulgas ka teemal lagunemine ja biopakend. Õpilane mõistab, et iga pakendi tarbeks tuleks leida ladustamise koht ning töötuba illustreerib miks biopakend on mõistlik lahendus prügiprobleemile.

7.–9. klassi õppekava on seotud töötoaga läbi teemade populatsioonid, ökosüsteem ja biosfääri struktuur ning haarab endasse ka loodusliku tasakaalu ning inimtegevuse tagajärjed. Samuti on töötuba seotud bakteritega nii mullas kui meid ümbritsevas keskkonnas.


Töötoas kasutatavad mõisted: mikroorganismid, amülaas, demograafiline plahvatus, tärklis.